Lentevakantieboeken uitgeverij Averbode

Beste ouders, u kan vrijblijvend uw keuze maken uit onderstaand aanbod voor de komende paasvakantie.
De leerlingen voor wie een bestelling geplaatst wordt krijgen hun tijdschrift in de week voor de paasvakantie via de klasleerkracht mee naar huis.
Vermeld in het vak opmerkingen de naam en de klas van uw kind a.u.b. Dank u.

Doremini 2-4 jaar 

Doremi 4 - 5 jaar 

Zonnekind 6 - 8 jaar 

Zonnestraal 8- 10 jaar 

Zonneland 10 - 12 jaar